Dodávky nátěrových hmot:

- Výrobců:

* zahraničních: LANKWITZER Lackfabrik (DIN EN ISO 9001:94)
SCHIEMANN Industrielacke (DIN EN ISO 9001:94), Chemolak a.s.
* tuzemských: Color West s.r.o., aj.

- Nabízíme: Barvy v základních odstínech nebo tónované dle RAL, ČSN, NCS, dle předlohy
* typy barev: -rozpouštědlové, vodouředitelné, vysokosušinové
-oxidačně schnoucí, fyzikálně schnoucí, chemicky vytvrzované, vytvrzované vzdušnou vlhkostí
-tixotropní
-epoxidy, polyuretany, polyestery, epoxiestery, akryly, akryl-kopolymery, alkyd-melaniny, alkydy, vinyly, chlorkaučuky, polyvinylchloridy, polymeráty, ethylsilikáty
* základní barvy: antikorozní - s obsahem zinkfosfátu,
zinkfosfátové, se zinkovým prachem, se železitou slídou, svařovatelné primery, plniče, atd.
* jednovrstvé barvy
* emaily - krycí barvy
* strukturní barvy
* speciální barvy: odolné vysokým teplotám, odolné proti průrazu
elektrickým proudem, elektricky vodivé, antigraffiti laky aj.
* na poklad: železo a ocel, pozinkovanou ocel, hliník a neželezné kovy, staré nátěry, ručně odrezené povrchy, minerální podklady, plastické hmoty, dřevo, aj.
* pro technologie: natíráním, válečkováním, stříkáním (nízkotlaké,
středotlaké, vysokotlaké, elektrostatické), máčením

- Dodací termíny: 5 – 7 pracovních dnů pro nátěrové hmoty z
výroby Color West v ČR
max. 2 – 3 týdny pro nátěrové hmoty z výroby LANKWITZER dovoz SRN


Licoma s.r.o.
U sila 1202
463 11 Liberec 30
Czech Republic


Ing. Exner: +420 602 106782
Ing. Lídl: +420 603 106782
Martin Řídký: +420 777 106 782
E-m@il: info@licoma.net